Oreste Del Sol
Nyzhnye Selyschtsche
Rayon Chust,
Transkarpatien,
Ukraine 90440

Telefon

+380 67 320 19 69

Email

free.svydovets@gmail.com